Svåra ord

Nedan förklarar vi en del av de ord som kan förekomma inom vårt sortiment.

AKK

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar/ersätter bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika AKK-former som tecken, bilder, blissymboler och ord.

Bluetooth

Bluetooth är en tillämpning av radioanvändning, dvs trådlös teknik, med kort räckvidd och svag sändstyrka på grund av kroppsnära användning. Här talar man om att ”para ihop enheter”. Bluetooth används ofta för att ansluta kringutrustning till mobiltelefoner, tex bilens media-anslutning och ljudsystem, öronsnäckor, träningsklockor mm.

Bundling

Vi talar ibland om bundlande talsynteser. Bundling avser inkluderandet av mjukvara i priset för försäljningen av hårdvara. Bundling förekommer ofta vid försäljning av TV-spelskonsoler och datorer, produkter som i sig inte kan användas om ingen form av mjukvara finns att tillgå. 

Elektromagnetlås 

Monteras in i dörrkarmen när porttelefon installeras. Gör att dörrlåset kan öppnas via Ir-sändare.

Ergonomi

Ordet ergonomi kommer ursprungligen från grekiskans ergon (arbete) och nomos (lag) och är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

IMEI-nummer

Identifiering för individuella mobiltelefoner. Identifieringen är oftast utskriven på eller under telefonens batteri. Identifieringsnumret kan också visas genom att man knappar in *#06# i telefonen. IMEI-nummer består av 15 siffror som innehåller information om mobiltelefonens ursprung, modell och serienummer.

Ir-signal

Infraröd signal, en ljussignal ej synlig för ögat. Billig teknik att sända och ta emot signaler. Exempel byta TV-kanal, tända/ släcka en lampa, använda en porttelefon. Begränsad räckvidd, kan påverkas av lokala ljusförhållanden.

Macro

Serie av instruktioner direkt efter varandra. En fjärrkontroll kan läras in att sända iväg flera olika tryck/kommandon i ett svep, och det kan initieras med endast ett tryck.

Modularkontakt

Modularkontakt används bland annat i datanät. Standard på telefonkablar. Billig i tillverkning och lättmonterad.

Momentan

Momentan betyder i detta sammanhang att när du trycker på en kontakt får apparaten ström så länge du har knappen nedtryckt, tex läge 0 på vår SR2 reläbox.

Nivåer (på en fjärrkontroll) 

Tänk dig att knappsatsen på en fjärrkontroll har flera ”lager”. Knapp 1 kan göra olika saker beroende på vilken nivå den ligger på. Exempel: Den avancerade fjärrkontrollen Control prog har möjlighet att använda 15 nivåer, dvs. knapp 1 kan göra 15 olika saker beroende vilken nivå jag använder.

Ordprediktion

I vissa av våra programvaror finns ordprediktion. Det är en funktion som innebär att man kan öka sin skrivhastighet. Det innebär att om jag exempelvis börjar skriva bokstäverna "ha", så föreslår programmet fullständiga ord som "hade, hammock, havande, hals". Därefter kan jag välja ett komplett ord med endast ett tangenttryck. Jag behöver alltså inte stava vidare och skriva alla bokstäverna. 

Radio-signal

Trådlös överföring av signaler med hjälp av elektromagnetiska vågor, med annan frekvens än det synliga ljusets. Kräver minst en sändare och en mottagare. Exempel trådlösa tangentbord, radiostyrda leksaker, datorer eller andra saker som kopplar upp mot WiFi. Radiomaster sänder till radioapparater eller mobiltelefoner, tangentbordet sänder till usb-dongeln i datorn, styrenheten sänder till det radiostyrda flygplanet.

Raster

Ett ”galler” i plåt/plast som monteras ovanpå ett tangentbord med syfte att göra det lättare för användaren att trycka på rätt tangent.

Router

Router är en nätverksenhet som kopplar samman flera lokala datornätverk och dirigerar datatrafiken mellan dessa.

Scanning

Scanna – att steg för steg gå igenom knappsatsen på en fjärrkontroll eller på en datorskärm med hjälp av endast en knapp. Kan ske automatiskt eller via extern kontakt

Slagöppnare

Oftast ett motordrivet metallbleck i överkant av dörr till bostad. Kan styras av extern Ir-sändare för att öppna dörren för exempel person i rullstol.

Tidsinställd

Tidsinställd betyder i detta sammanhang att när du trycker på en kontakt får apparaten ström en viss tid, tex 30 sekunder om du väljer läge 6 på SR2 reläbox.

Transmissionssystem

Transmissionssystem betyder i detta sammanhang system som förstärker ljud. Kan användas i bullrig miljö. 

Växlande

Växlande betyder i detta sammanhang att när du trycker på en kontakt så får apparaten ström var annan gång du trycker. tex läge F på vår SR2 reläbox

WiFi 

Radiovågor i ett visst frekvensband. Man har en router som knytpunkt till sitt nätverk ofta med anslutning till internet. Smarta mobiltelefoner, plattor, IPads, kameror, skrivare, trådlösa hårddiskar, tv-apparater, tv-boxar kan kopplas upp mot WiFi, liksom så kallad Smarthome-lösningar.