Lämna synpunkter via 1177

Dina synpunkter är viktiga för oss. Det hjälper oss att ständigt förbättra våra rutiner och metoder.

Du är välkommen att när som helst lämna dina synpunkter om hjälpmedel till oss. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta de åtgärder som behövs. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar. 

När vi tagit emot din synpunkt kommer du att få en bekräftelse på det. Du ska få ett svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Svaret ska vara formulerat så att du förstår det.

Patientvägledare

Du kan även vända dig med dina synpunkter eller klagomål till  patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Så gör du för att lämna synpunkter


Via 1177 Vårdguiden

  • Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Välj "Alla övriga tjänster"
  • Välj – Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare
  • Under ange vilken vårdenhet väljer du Primärvård Stockholms läns sjukvårdsområde
  • Under avdelning/mottagning – välj Patientvägledare

Skicka brev

Har du inte e-legitimation kan du istället skriva ett brev, mejla eller ringa. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt  och skicka till oss.

 

Patientnämnden i Stockholm

Du kan också vända dig till Patientnämnden. Nämndens uppgift är att vara en länk i kontakten mellan patient och vårdens medarbetare. Patientnämnden ger också råd och information till patient, närstående eller brukare. 

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting. 

Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. Läs mer på deras webbplats: patientnamndenstockholm.se