Inom och utom länet

I vårdgivarguiden hittar du information om vad som gäller kring Hjälpmedel i annat län än där personen är folkbokförd.

Hjälpmedelsverksamheternas rutin för en person som får hjälpmedel förskrivet i annat län

Förskrivaren ska använda sig av denna beställningsblankett  "Beställning av personbundet hjälpmedel (utomlänsförskrivare)".  Vi rekommenderar att du som förskrivare i första hand kontaktar kundansvarig. 

Hjälpmedelsverksamheternas rutin för person folkbokförd i annat län och får hjälpmedel förskrivet i Stockholms län

Vid beställning av hjälpmedel till patient, folkbokförd i annat län, ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren kontaktar hjälpmedelsverksamheten i patientens hemlän för information om aktuell faktureringsadress. 

I Beställningsportalen ska du som förskrivare välja "Kommun/annans ansvar".

Information gällande annan betalare

När du ska göra en beställning med annat betalansvar än Region Stockholm behöver du ha med följande uppgifter:

  •   Ange alltid fakturamottagare, faktureringsadress samt korrekt fakturareferens.

Om du inte anger referens i beställningen kommer beställningen att felfällas.

*En referens kan antingen bestå av siffror, bokstäver eller både och.

Kopia på EU-kortet

Vid beställning av ett hjälpmedel mot en EU-patient är det viktigt att du kontrollerar att patienten har ett giltigt EU-kort från sitt hemland. Detta ska du alltid ta en kopia på (både fram och baksida) och skicka till:

Hjälpmedelsverksamheterna
Att: kundreskontran
Box 139
125 23 Älvsjö

Kopia på intyg från Försäkringskassan

Vid beställning av ett hjälpmedel mot en utlandssvensk patient är det viktigt att du kontrollerar att patienten har ett giltigt intyg från Försäkringskassan. Intyget heter ”rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.
Detta ska du alltid ta en kopia på och skicka till:

Hjälpmedelsverksamheterna
Att: kundreskontran
Box 139
125 23 Älvsjö

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/inom-utom-lanet/svenskar-bosatta-i-andra-lander/

https://vardgivarguiden.se/administration/patientadministration/patientavgifter/turisthandboken/