Service och reparation av hjälpmedel

Vid behov av teknisk support, service eller reparation av trasigt hjälpmedel, var god kontakta din förskrivare eller ring direkt till tekniker på KommSyn.

Hämtning av hjälpmedel inför service

Hjälpmedel kan vid behov hämtas från patient eller förskrivare via arbetsorder i Beställningsportalen eller efter kontakt med tekniker.

Hjälpmedlet kan även lämnas in direkt till KommSyn Stockholm.

Teknisk bedömning

En teknisk bedömning görs alltid för att utreda om hjälpmedlet kan repareras. En del hjälpmedel kasseras och ersätts av felfritt utbytesexemplar. Ny förskrivning kan i vissa fall behövas.

Information för utskrift

I detta dokument hittar du KommSyn Stockholms kontaktuppgifter samt information om hur service av hjälpmedel kan bokas.