Beställning av hörselhjälpmedel

Beställning av öroninsats (Gäller upphandlat avtal)

  1. Förskrivning av öroninsats görs alltid direkt till en patient i Beställningsportalen. Ange förskrivarens adress som leveransadress.
  2. Förskrivaren skickar avtryck direkt till tillverkaren för insatser, inklusive utskriften från Beställningsportalen. Avtryck skickas aldrig via KommSyn.
  3. Använd inte leverantörernas beställningsblankett.  All nödvändig info till leverantören läggs i kommentarsfältet inne i Beställningsportalen samtidigt som beställningen görs. Information i kommentarsfältet ska vara tydlig och inte kunna misstolkas som beställning av annat antal, eller tillägg av annat hjälpmedel eller tillbehör. Allt som önskas beställas som fysisk artikel ska ligga på orderraderna under rubriken Artikel.
  4. KommSyn Stockholm skickar ett inköpsunderlag till leverantören, inklusive de kommentarer som förskrivaren lämnat, i Beställningsportalen.
  5. När ordern är färdig sänder leverantören öroninsats med tillhörande referensnummer, tillbaka till förskrivaren. (Gäller insatser på upphandlat avtal. För insatser som tillverkas av hörapparattillverkarna, ej upphandlat avtal/öroninsatser, går leverans via KommSyn).

Beställning av AIÖ (allt-i-örat) till lokalt hjälpmedelsförråd

 1. Förskrivaren gör ett avtryck av patientens öra.
 2. Förskrivaren gör en beställning till Lokalt Hjälpmedelsförråd i Beställningsportalen.
 3. Avtryck ska tillsammans med utskrift för din beställning från Beställningsportalen sändas direkt till tillverkaren för hörapparater, inte via KommSyn.
 4. Använd inte leverantörernas beställningsblankett.  All nödvändig info till leverantören läggs i kommentarsfältet inne i Beställningsportalen samtidigt som beställningen görs. Information i kommentarsfältet ska vara tydlig och inte kunna misstolkas som beställning av annat antal, eller tillägg av annat hjälpmedel eller tillbehör. Allt som önskas beställas som fysisk artikel ska ligga på orderraderna under rubriken Artikel.
 5. Leverantören skickar den färdiga hörapparaten till KommSyn Stockholm för registrering. KommSyn Stockholm skickar sedan produkten vidare till förskrivaren, på följesedeln finns den leveranskommentar som förskrivaren angett vid beställning.
 6. Förskrivare registrerar hörapparat enligt rutin På prov på patient.

På prov

Hörapparater är de enda hjälpmedel som kan lämnas ut på prov innan det förskrivs. Förskrivaren beställ hörapparaten till sin enhets lokala hjälpmedelsförråd och registrerar därefter i Beställningsportalen "Lämna ut på prov".

Tiden för att få prova en hörapparat kan variera från fall till fall men en riktlinjer är att hörapparaten ska förskrivas alternativt återlämnas inom 30 dagar.

Justering av i örat apparat under utprovning

Under på prov-tiden ska förskrivaren skicka hörapparaten direkt till leverantör för justering. Använd blankett som finns på Svensk hörsels hemsida. Blanketten ska endast användas för skaljusteringar under utprovningsperioden.

Efter att hörapparaten blivit förskriven, sker all justering av leverantör efter kontakt med KommSyn Stockholm.