Beställning av hörselhjälpmedel

Beställning av öroninsats (för upphandlat avtal för öroninsatser)

  1. Förskrivning av öroninsats görs alltid direkt till en patient i Beställningsportalen. Ange förskrivarens adress som leveransadress.
  2. KommSyn Stockholm skickar ett inköpsunderlag till leverantören, inklusive de kommentarer som förskrivaren lämnat, i Beställningsportalen.
  3. Förskrivaren skickar avtryck direkt till tillverkaren för insatser, inklusive utskriften från Beställningsportalen.
  4. Obs! Enbart utskriften från Beställningsportalen får lämnas tillsammans med avtryck, ingen annan beställningsblankett. Gör inga extra noteringar på detta underlag efter utskrift. All nödvändig info till leverantören läggs i kommentarsfältet inne i Beställningsportalen samtidigt som beställningen görs. Information i kommentarsfältet ska vara tydlig och inga beställningar kan läggas här.
  5. Leverantören skickar därefter den färdiga öroninsatsen och förskrivningens referensnummer, tillbaka till förskrivaren.

Beställning av AIÖ (allt-i-örat) till lokalt hjälpmedelsförråd

  1. Förskrivaren gör ett avtryck av patientens öra.
  2. Förskrivaren gör en beställning till Lokalt Hjälpmedelsförråd i Beställningsportalen.
  3. Skriv ut beställningen från Beställningsportalen och sänd med denna utskrift tillsammans med avtryck till leverantören. Inga andra beställningsblanketter får sändas med vid beställning som går via KommSyn Stockholm. All nödvändig info till leverantören läggs i kommentarsfältet inne i Beställningsportalen samtidigt som beställningen görs. Information i kommentarsfältet ska vara tydlig och inga beställningar kan läggas här.
  4. Leverantören skickar den färdiga hörapparaten till KommSyn Stockholm för registrering. KommSyn Stockholm skickar sedan produkten vidare till förskrivaren, på följesedeln finns den leveranskommentar som förskrivaren angett vid beställning.
  5. Förskrivare registrerar hörapparat enligt rutin På prov på patient.

På prov

Hörapparater är de enda hjälpmedel som kan lämnas ut på prov innan det förskrivs. Förskrivaren beställ hörapparaten till sin enhets lokala hjälpmedelsförråd och registrerar därefter i Beställningsportalen "Lämna ut på prov".

Tiden för att få prova en hörapparat kan variera från fall till fall men en riktlinjer är att hörapparaten ska förskrivas alternativt återlämnas inom 30 dagar.

Justering av i örat apparat under utprovning

Under på prov-tiden ska förskrivaren skicka hörapparaten direkt till leverantör för justering. Använd blankett som finns på Svensk hörsels hemsida. Blanketten ska endast användas för skaljusteringar under utprovningsperioden.

Efter att hörapparaten blivit förskriven, sker all justering av leverantör efter kontakt med KommSyn Stockholm.