Beställning av hörselhjälpmedel

Beställning av öroninsatser

 • Förskrivning av öroninsats görs alltid direkt på en patient i Beställningsportalen. 
 • Förskrivaren skickar avtryck direkt till tillverkaren, tillsammans med enbart referensnumret.
 • All nödvändig information till leverantören läggs i kommentarsfältet inne i Beställningsportalen. KommSyn ombesörjer att den kommer till leverantören. Tips: skriv mottagande förskrivares namn här om ni önskar att det står på leveransen.
 • När ordern är färdig sänder leverantören öroninsats med tillhörande referensnummer tillbaka till förskrivaren.
 • Kom ihåg att ange eventuell hänvisning till kollegor om ni ska på semester och KommSyn har följdrågor på ordern.

Beställning av allt-i-örat

 • Förskrivaren gör beställning till Lokalt hjälpmedelsförråd i Beställningsportalen.
 • Förskrivaren skickar avtryck direkt till tillverkaren, tillsammans med enbart referensnumret.
 • All nödvändig information till leverantören läggs i kommentarsfältet inne i Beställningsportalen. KommSyn ombesörjer att den kommer till leverantören.Tips: skriv mottagande förskrivares namn här om ni önskar att det står på leveransen.
 • Kom ihåg att ange eventuell hänvisning till kollegor om ni ska på semester och KommSyn har följdrågor på ordern.

På prov

 • Hörapparater är de enda hjälpmedel som kan lämnas ut på prov innan det förskrivs. Förskrivaren beställ hörapparaten till sin enhets lokala hjälpmedelsförråd och registrerar därefter i Beställningsportalen "Lämna ut på prov".
 • Tiden för att få prova en hörapparat kan variera från fall till fall men en riktlinjer är att hörapparaten ska förskrivas alternativt återlämnas inom 30 dagar.

  Vid justering av passform:

 • Allt-i-örat.
 • Inom 6 månader efter beställning använd blankett från Svensk hörsels hemsida. och skicka blankett tillsammans med hörapparat direkt till leverantör.
 • Efter 6 månader gör en arbetsorder i Beställningsportalen. Hörapparat tillsammans med referensnummer skickas till KommSyn. Ange endast hörselmottagning, audionom och hörapparatens serienummer. Ej patientens personuppgifter.
 • Öroninsats.
 • Inom 3 månader efter beställning använd blankett från Svensk hörsels hemsida. och skicka blankett tillsammans med insatsen direkt till leverantör. Ange endast hörselmottagning, audionom och insatsbeställningsens referensnummer. Ej patientens personuppgifter.