Beställning av hörselhjälpmedel

Beställning av öroninsats

  1. Förskrivning av öroninsats görs alltid direkt till en patient i Beställningsportalen. Ange förskrivarens adress som leveransadress.
  2. KommSyn Stockholm skickar ett inköpsunderlag till leverantören, inklusive de kommentarer som förskrivaren lämnat i Beställningsportalen.
  3. Förskrivaren skickar avtryck direkt till tillverkaren HearU. Märk avtrycket med det referennummer som skapas i Beställningsportalen i samband med förskrivningen. Observera att inga personuppgifter får skickas till leverantören!
  4. HearU skickar därefter den färdiga öroninsatsen och förskrivningens referensnummer, tillbaka till förskrivaren.

Beställning av i örat apparat till lokalt hjälpmedelsförråd

  1. Förskrivaren gör ett avtryck av patientens öra.
  2. Därefter ska förskrivaren göra en beställning till lokalt hjälpmedelsförråd i Beställningsportalen. Avtrycket och Beställningsportalens referensnummer skickar förskrivaren sedan till leverantör. 
  3. Leverantören kommer i nästa steg skicka den färdiga hörapparaten till KommSyn Stockholm för registrering. KommSyn Stockholm skickar sedan produkten vidare till förskrivaren, på följesedeln finns den leveranskommentar som förskrivaren angett vid beställning.
  4. Förskrivare registrerar hörapparat enligt rutin På prov på patient.

På prov

Hörapparater är de enda hjälpmedel som kan lämnas ut på prov innan det förskrivs. Förskrivaren beställ hörapparaten till sin enhets lokala hjälpmedelsförråd och registrerar därefter i Beställningsportalen "Lämna ut på prov".

Tiden för att få prova en hörapparat kan variera från fall till fall men en riktlinjer är att hörapparaten ska förskrivas alternativt återlämnas inom 30 dagar.

Justering av i örat apparat under utprovning

Under på prov-tiden ska förskrivaren skicka hörapparaten direkt till leverantör för justering. Använd blankett som finns på Svensk hörsels hemsida. Blanketten ska endast användas för skaljusteringar under utprovningsperioden.

Efter att hörapparaten blivit förskriven, sker all justering av leverantör efter kontakt med KommSyn Stockholm.