Receptionen

Ring till receptionen vid frågor om sjukresor, leverans av förskrivet hjälpmedel och beställning av batterier till hörapparat (barn). Batterier till cochleaimplantat beställs via Hörselrehabiliteringen på Rosenlunds sjukhus.

Kontakt receptionen

Direktnummer

08-123 475 25, menyval 3 för Övriga frågor