Rösthjälpmedel

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under ISO-koder 22 09 06- Röstförstärkare för personligt bruk.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Rösthjälpmedel kan förskrivas till personer med olika typer av röststörningar såsom rösttrötthet eller skada som kan ha uppkommit genom till exempel en operation, hjärnskada eller efter att ha legat i respirator.

För att få rösthjälpmedel måste du kontakta en logoped. Oftast förskriver logopeder rösthjälpmedel utan kontakt med KommSyn Stockholm.

Mer information finns att läsa i Hjälpmedelsguiden.

Prova ut, anpassa och beställa

Det finns olika typer av mikrofoner/headset till röstförstärkare Chattervox som ska provas ut innan förskrivning.

I det förskrivningsbara sortimentet finns det headsetmikrofon, halsmikrofon och strupmikrofon. Du kan läsa mer hos leverantören Rehab-shop.

I förskrivningsbara sortimentet finns hjälpmedel Micro Voice med svart headset. Läs mer hos leverantören Abilia

Instruera och träna

Bruksanvisningar till hjälpmedlen finns på leverantörens hemsida.

Bruksanvisning Micro Voice från Abilia.

Bruksanvisning Chatter Vox från Rehab-shop.