Enstaka ärende

Om ordinarie hjälpmedelssortiment har prövats och bedöms inte fylla patientens behov, finns det möjlighet att förskriva ett hjälpmedel utanför sortimentet.

Ansökan

Förskrivning av hjälpmedel utanför ordinarie sortiment kräver en särskild ansökan. Blanketten Ansökan om enstaka produkt utanför sortiment ska fyllas i av förskrivare efter kontakt med hjälpmedelskonsulent. För att behov av hjälpmedel utanför ordinarie hjälpmedelssortiment ska tillgodoses ska angelägenhet/konsekvens bedömas som mycket stor av förskrivaren. Till sin hjälp använder förskrivaren beslutstödet i Vårdgivarguiden.  

Ansökan skickas till KommSyn Stockholm för handläggning. I de fall ansökan godkänns kommer du som förskrivare få information om att att hjälpmedlet finns att förskriva i Beställningsportalen. Skriv namnet på den konsulent som du haft kontakt med, som kommentar till KommSyn Stockholm. När beställningen är gjord kommer hjälpmedlet åter att avpubliceras från Beställningsportalen.

Blankett

Du som förskrivare kan antingen posta blanketten eller skicka den via Take Care. På denna sida hittar du blanketten och lathunden för hur du skickar en ansökan via journalsystemet Take Care. 

För vissa hjälpmedel gäller särskild rutin för ansökan

  • Hörapparater som beställs till lokalt hjälpmedelsförråd och som lämnas ut på prov ska ansökas om via blanketten, men information om patientuppgifter ska utelämnas. Blanketten ska e-postas till hjmskommsynkonsulent.slso@regionstockholm.se
  • Hörseltekniska hjälpmedel ska ansökas om via blanketten med ifyllda patientuppgifter. Ansökan ska postas till KommSyn Stockholm.