Hjälpmedel i skola/rh-klass

Region Stockholm bekostar specialanpassning på grundutrustning som är medicinteknisk produkt. Vid omfattande specialanpassningar då grundutrustning ej kan återställas, bekostas grundprodukt med specialanpassning.

Enstaka rörelsehindrad elev i särskolegrupp/klass

Om enstaka rörelsehindrad elev går i särskolegrupp/klass gäller samma regler som under rubriken: "Enstaka rörelsehindrad elev integrerad i vanlig klass".

Grupp elever med hjälpmedelsbehov

Är det en grupp elever med hjälpmedelsbehov, dvs minst tre stycken i samma grupp/klass, gäller nedanstående regler.

 

Nedanstående hjälpmedel kan inte förskrivas på Region Stockholms bekostnad: 

04 27 18 - Hjälpmedel för sinnesstimulering

Egenansvar från 1 november 2020. 


04 48 08 - Ståbarrar och ståstöd

Individinställda ståstöd kan förskrivas på Region Stockholms bekostnad.


04 48 15 - Arm- bål och benträningsredskap

Gymnastikmattor, bollar, cylinderkuddar, studsmatta övergår till egenansvar från 1 november 2020.

 

04 48 18 - Viktmanschetter

Egenansvar från 1 november 2020. 


05 33 06 – Hjälpmedel för att träna dagliga personliga aktiviteter

Stegpall egenansvar från 1 november 2020. 

09 12 - Hjälpmedel vid toalettbesök

Endast formgjuten hygiensits och individanpassad stol som t ex Zitzi Clozitt/Starfish Pro kan förskrivas på Region Stockholms bekostnad.


09 33 03 Bad och duschstolar (med och utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar


09 33 12 - Badbritsar, duschbord och skötbord

 

12 12 00 - Bilanpassning

Egenansvar från 1 november 2020


12 22 - Manuellt drivna rullstolar

 

12 23 - Eldrivna rullstolar

 

12 24 09 - Drivaggregat till rullstol

12 31 18 – Bärstolar, bärselar och bärkorgar

Egenansvar från 1 november 2020. 


12 36 - Personlyft

Gäller även lyftselar.


15 03 06 - Hjälpmedel för att skära, hacka och sönderdela för att tillreda mat och dryck

 

15 09 - Hjälpmedel för att äta och dricka

- Bestick, ätpinnar och sugrör samt Muggar, glas och koppar är egenansvar från 1 november. 

 

15 15 19 - Handsömnadshjälpmedel

Egenansvar från 1 november 2020.

 

15 15 21 - Saxar

Egenansvar från 1 november 2020.

 

18 06 06 Läs- och arbetsbelysning

Egenansvar från 1 november 2020.


18 09 03 - Stolar


18 10 06- Sittdynor och underlägg

Förhöjningsdyna egenansvar från 1 november 2020. 


18 10 15 - Benstöd och fotstöd

 

18 12 - Sängar

 

18 15 03 - Förhöjningsklotsar och förhöjningsben

 

18 18 - Stödanordningar

 

18 30 15 - Portabla ramper


18 33 90 - Stötdämpande skydd

Skyddslist egenansvar från 1 november 2020. 

 

22 12 03 - Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva

 

22 12 06 - Skriv-, rit- och teckningsbrädor

 

22 21 03 - Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Vid undervisning är det skolans ansvar. Gäller även vid olika träningssituationer i skolan. 


22 21 09 - Samtalsapparater

Vid undervisning är det skolans ansvar. Förskrivs annars som personligt hjälpmedel via Region Stockholm och följer eleven.


22 27 12 Ur och klockor

Vid undervisning är det skolans ansvar. Förskrivs annars som personligt hjälpmedel via Region Stockholm och följer eleven.


22 27 15 - Almanackor, kalendrar och planeringssystem

Vid undervisning är det skolans ansvar. Förskrivs annars som personligt hjälpmedel via Region Stockholm och följer eleven.


22 30 15 - Bokstöd och bokhållare

Egenansvar från 1 november 2020. 


22 36 - Inmatningstillbehör till datorer

- Tangentbord
- Datormöss och musliknande enheter
- Alternativa inmatningsenheter
- Programvara för inmatning
Dator med tillhörande skärm, manushållare och tangentbord, samt alternativt styrsätt. T ex styrplatta, kontaktanslutningsbox, specialmus (t ex joysticksmus), rullboll, enklare vanligt förekommande kontakter, pedagogisk programvara för funktionshindrad elev. Talsyntes som stöd vid läs- och skrivinlärning.


22 90 03 - Kognitivt bildstöd för utförande av dagliga livets aktiviteter

Vid undervisning är det skolans ansvar. Förskrivs annars som personligt hjälpmedel på Region Stockholms bekostnad och följer eleven.


24 09 18 - Strömbrytare, till/från funktion och omkopplare

Reläbox och kontakter som behövs för att kunna delta i olika aktiviteter i skolan.


24 18 06 - Påbyggnadsgrepp och adaptrar

Egenansvar från 1 november 2020. 


24 18 27 - Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter

Egenansvar från 1 november 2020. 

 

28 03 03 - Arbetsbord för personer med synnedsättning

Egenansvar från 1 november 2020.