För dig med synnedsättning

Vägbeskrivning för dig med synnedsättning

Vid ingången adress Bergtallsvägen 10 finns en ledfyr som signalerar var dörröppningen är.

Till höger finns ledstråk som leder fram till två hissar. Båda går till våning två och KommSyn Stockholm. Hissarna har tal.

Till vänster finns ledstråk som leder från hissarna till receptionen. Där ledstråken delar sig ska du följa det med tre stråk.

Receptionen är inte alltid bemannad. Ringklocka finns till höger på brädan. Punktskrift finns.