Samtalshjälpmedel

Detta är en testsida.

Förskrivningskriterier

Samtalshjälpmedel kan förskrivas till patienter med grava svårigheter att kommunicera i tal och skrift. Svårigheterna kan vara medfödda eller förvärvade. Logoped eller arbetsterapeut bedömer behovet och förskriver samtalshjälpmedlet. 

Inför förskrivning

I Hjälpmedelsguiden kan du se vilka hjälpmedel som kan förskrivas. 

Låg-och högteknologiska hjälpmedel

Det finns både lågteknologiska och högteknologiska hjälpmedel. Vad man väljer beror på behovet, och vilka situationer hjälpmedlet ska användas i. Ofta behöver en person både hög- och lågteknologiska produkter.

Exempel på lågteknologiska samtalshjälpmedel kan vara mappar, pärmar eller kartor med bilder eller bokstäver, som anpassas efter behov. Elektroniska samtalshjälpmedel kan vara enkla, batteridrivna samtalsapparater med inspelade meddelanden, från en knapp med ett meddelande till mer komplexa med ett mycket stort antal meddelanden.

Avancerade elektroniska samtalshjälpmedel är oftast hjälpmedelsklassade datorer, med speciell programvara för bild- eller textbaserad kommunikation i kombination med talsyntes.

Prova ut, anpassa och beställa

De tekniskt mer avancerade hjälpmedlen provas ut på KommSyn Stockholm tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Använd konsultationsblanketten "Syn, kommunikation, kognition, omgivningskontroll m,m" 

FunktionsradsID i Beställningsportalen är 222109 (?). 

Informera patient

En låneförbindelse lämnas till patienten som fått ett förskrivet samtalshjälpmedel.