Skadat hjälpmedel

Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas utöver normal slitage.

Anmäl

Kontakta handläggare på KommSyn Stockholm för att anmäla det skadade hjälpmedlet altenativt skicka in blanketten: "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel".

Hämtning

Hämtning av det skadade hjälpmedlet beställs via arbetsorder av förskrivare alternativt kan du ringa 08-123 475 25 för hämtning. 

Försäkring av hjälpmedel

Vid förskrivning av dyrare hjälpmedel bör försäkringsskyddet ses över då du som patient kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage. 

Låneförbindelse

Det hjälpmedel som patienten har fått från KommSyn Stockholm är ett lån och ägs formellt av Region Stockholm. Förskrivaren är ansvarig för att, i samband med förskrivning, lämna ut en låneförbindelse där patientens ansvar förtydligas. I Vårdgivarguiden finns mer information om förskrivarens och patientens ansvar samt en länk till KommSyns låneförbindelse.

Blankett

Posta blanketten till KommSyn Stockholm, Box 139, 125 23 Älvsjö eller faxa till 08-123 498 03.