Hjälpmedel i korttidsboende

Korttidshem

Korttidshem ska ha en grundutrustning som motsvarar de behov patienterna har som vistas där. Personligt förskrivna hjälpmedel ska tas med till korttidshemmet. Hjälpmedel kan förskrivas om de ska användas i eget boende efter vistelse på korttidshem.

Korttidsvistelse i familj

Målsättningen är att personligt förskrivna hjälpmedel ska medtagas. En rimlig bedömning ska dock göras med hänsyn till frekvens, hur lång tid barnet vistas hos familjen och till barnets behov.