Information om Handi 5sw

Handi 5sw kan inte längre förskrivas för Android smartphones med version 13 el högre.

Därför kan den inte längre förskrivas från beställningsportalen.

Vid uppdatering av telefon till version 13 i Android fungerar inte Handi 5 sw som hjälpmedel.   

Alternativa hjälpmedel kan istället vara Handikalender eller Handi One efter behovsprövning. 

Publicerad 2022-11-29