Information om Handi 5sw

2022-11-29: Handi 5sw kan inte längre förskrivas för Android smartphones med version 13 el högre.

Därför kan den inte längre förskrivas från beställningsportalen.

Vid uppdatering av telefon till version 13 i Android fungerar inte Handi 5 sw som hjälpmedel.   

Alternativa hjälpmedel kan istället vara Handikalender eller Handi One efter behovsprövning. 

Publicerad 2022-11-29