Ansökan om körklar dator

  1. Förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån patientens funktionsnedsättning och hela livssituationen. Viktiga parametrar i behovsbedömningen är att ta hänsyn till patientens fysiska, psykologiska samt sociala behov. Därefter kontaktar förskrivaren KommSyn Stockholm för att diskutera behovet av körklar dator. "Att inte ha råd är inte ett skäl till att få det gjort via Region Stockholm" enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
  2. Förskrivaren gör en bedömning av patientens egna tillhandahållna hårdvara (håller datorn måttet, kravspecifikation ska vara uppfylls osv). 
  3. Förskrivaren fyller i ansökan om "Körklar dator". 
  4. Bedömningen enligt "Hjälpmedelsguidens beslutsstöd" måste vara ifylld. 
  5. Ansökan skickas till KommSyn Stockholm. 
  6. Beslut tas av enhetschef KommSyn Stockholm.
  7. Hjälpmedelskonsulent återkopplar sedan ärendet till förskrivaren. 

Ansökan om körklar dator