Utprovningsrum

Vi har sju olika utprovningsrum i våra lokaler på plan 2 med olika fokus/inredning.

  1. Syn
  2. Kognition
  3. Neutralt
  4. Kommunikation/alternativt styrsätt till dator
  5. Alternativt styrsätt till dator
  6. Kommunikation
  7. Visningsrum