Utprovningshjälp

KommSyn Stockholm ger utprovningshjälp för alla hjälpmedel, förutom hörselhjälpmedel. Om du som förskrivare behöver utprovningshjälp kan du skicka in en konsultationsblankett. En hjälpmedelskonsulent kommer då att kontakta dig för bokning av utprovningstid. 

Hembesök

Konsultationen sker oftast i KommSyn Stockholms lokaler men ska vid särskilda fall även kunna ske i patientens hem, vid vårdgivarens mottagning eller vid klinik där patienten är inlagd.

Särskilda fall kan vara då patienten av medicinska skäl:

  • inte kan åka med någon form av transport till hjälpmedelscentralen.
  • inte kan vistas i hjälpmedelscentralens lokaler.

Erbjuden tid inom 15 dagar

Du kommer att erbjudas tid för utprovning inom 15 arbetsdagar från det att beställning av konsultation kommit till KommSyn Stockholm. Vi kontaktar dig via e-post alternativt telefon för att erbjuda tid för konsultation.

Du ombeds att bekräfta tiden inom fem arbetsdagar. Om detta inte sker kan tiden erbjudas en annan patient.

Om den erbjudna tiden inte passar ska du meddela KommSyn Stockholm detta via e-post eller telefon och förslagsvis även ange andra möjliga tider för konsultationen.