Utprovning och konsultation

Våra hjälpmedelskonsulenter och tekniker erbjuder råd och stöd till förskrivare vid val av hjälpmedel till patient.

Detta sker främst genom utprovningshjälp, rådgivning per telefon och e-post samt utbildningar.

Flera hjälpmedel i vårt sortiment förskrivs utan att patienten behöver besöka KommSyn Stockholm för en konsultation. Alla hjälpmedel behöver dock förskrivas/beställas av en förskrivare.

Utprovning av hörselhjälpmedel sker hos audionom. KommSyn Stockholm ger ingen utprovningshjälp i dessa utprovningar.

Är du osäker på om du som förskrivare får beställa ett hjälpmedel utan att komma till oss för en konsultation? Ring gärna våra hjälpmedelskonsulenter och fråga!

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med våra hjälpmedelskonsulenter eller tekniker? 

Vi har öppet under helgfria vardagar 8-16.30.

Utprovningshjälp

Om du som förskrivare behöver råd vid val av hjälpmedel kan du exempelvis skicka in en konsultationsblankett alternativt ringa till oss. 

Utprovningsrum

På KommSyn har vi sex olika utprovningsrum med olika fokus/inredning.