Skadat hjälpmedel

Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas utöver normal slitage.

Anmäl

Kontakta vår handläggare på Hjälpmedel Stockholm för anmälan av skadat hjälpmedel altenativt skicka in blanketten: "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel" till oss på Hjälpmedel Stockholm.

Hämtning

Hämtning av det skadade hjälpmedlet beställs via arbetsorder av förskrivare alternativt kan du ringa till vår Kundtjänst Order för hämtning. 

Försäkring av hjälpmedel

Vid förskrivning av dyrare hjälpmedel bör försäkringsskyddet ses över då brukaren kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage. 

Blankett

Denna blankett ska användas vid anmälan av skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel.