Service och reparation av hjälpmedel

Vid behov av teknisk support, service eller reparation av trasigt hjälpmedel, var god kontakta din förskrivare eller ring tekniker på KommSyn.

Hjälpmedel kan vid behov hämtas från patient eller förskrivare via arbetsorder i Beställningsportalen eller efter kontakt med tekniker.

Hjälpmedlet kan även lämnas in direkt till KommSyn Stockholm. 

En teknisk bedömning görs alltid för att utreda om hjälpmedlet kan repareras. En del hjälpmedel kasseras och ersätts av felfritt utbytesexemplar. Ny förskrivning kan i vissa fall behövas. 

Kontakta våra tekniker

Telefonnummer

08-123 475 30

Öppettider

Måndag- fredag: 8-16.30

Information för utskrift

Vi har skapat ett utskriftsvänligt pdf-dokument där du hittar våra kontaktuppgifter samt hur du bokar service av ditt hjälpmedel. 

Har ditt hjälpmedel blivit skadat utöver vanligt slitage?

Du kan bli ersättningsskyldig om ditt hjälpmedel skadas utöver normal förslitning.

Beställningsportalen

Beställningsportalen är ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar.