Leverans av hjälpmedel

Vi transporterar det beställda hjälpmedlet hem till patienten alternativt till förskrivande enhet.

Hjälpmedlet kan även hämtas på Bergtallsvägen 10, Älvsjö. 

Vissa mindre hjälpmedel kan skickas per post. Om paketet inte får plats i brevlådan/postfacket kommer brevbäraren lämna en avi och uthämtning av hjälpmedlet sker hos postombud.

Hur hjälpmedel levereras till patient

Förskrivare förskriver ett hjälpmedel i Beställningsportalen, därefter kan brukaren få sitt hjälpmedel på olika sätt:

  • om det finns på lokalt hjälpmedelsförråd, plockas det därifrån direkt och lämnas till patient.
  • förskrivaren väljer enhetens adress som leveransadress. Efter leverans till enheten ansvarar förskrivaren för att lämna ut hjälpmedlet till patient.
  • förskrivaren väljer patientens adress som leveransadress. KommSyn Stockholm ansvarar för att leverera hjälpmedlet till patient. Finns behov av installation skapar förskrivaren arbetsorder i Beställningsportalen. För vissa hjälpmedel ingår alltid installation, information om detta hittas i Beställningsportalen.

Legitimation vid uthämtning av paket

Läs mer om hur du kan underlätta uthämtning av post om patienten är under 18 år och saknar legitimation. 

Hämtning och lämning av hjälpmedel hos patient

Hämtning och lämning av hjälpmedel hos förskrivare