Inträning av hjälpmedel

Vi kan erbjuda inträning av förskrivningsbara hjälpmedel och egenvårdsprodukter.

Inträningen bör alltid anpassas efter individens behov och kan ske vid enstaka tillfällen eller ett flertal gånger.

Förskrivaren behöver inte närvara varje gång under inträningsperioden, men ska alltid följa den så kallade förskrivningsprocessen och bedöma att behov finns, därefter initiera, följa upp och avsluta ärendet. 

Om förskrivaren ej närvarar vid inträningen, utgår en patientavgift på 100 kronor.