Först kontakt med förskrivare

Du som behöver hjälpmedel ska först kontakta en förskrivare, vilket kan vara en arbetsterapeut, logoped, synpedagog eller sjukgymnast. 

Vi kan inte lämna ut hjälpmedel utan att de har förskrivits eller beställts av en förskrivare.

Behöver du hjälp med att ta reda på var du kan vända dig för att hitta en förskrivare där du är folkbokförd kan du besöka 1177 Vårdguidens hemsida

Vad är en förskrivare?

Behov av hörselhjälpmedel?

Behov av synhjälpmedel?

Vilka hjälpmedel får förskrivas?