Första kontakten

Du som behöver hjälpmedel ska först kontakta en förskrivare, vilket kan vara en arbetsterapeut, logoped, synpedagog eller sjukgymnast. 

Vi kan inte lämna ut hjälpmedel utan att de har förskrivits eller beställts av en förskrivare.

Behöver du hjälp med att ta reda på var du kan vända dig för att hitta en förskrivare där du är folkbokförd kan du besöka 1177 Vårdguidens hemsida och söka efter vårdgivare under rubriken "Hitta vård".

Behov av hörselhjälpmedel?

Du som är i behov av hörselhjälpmedel ska kontakta en legitimerad audionom. Ingen remiss behövs. 

Behov av synhjälpmedel?

Du som är i behov av synhjälpmedel är välkommen att kontakta Stockholms Syncentral.

Vad är en förskrivare?

En förskrivare är den som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel.

Den som förskriver, dvs skriver ut hjälpmedlet har även ansvar för att informera dig om hur det används och träna dig i att använda hjälpmedlet.

Förskrivaren skriver även in i din journal vilket hjälpmedel som har valts.

Att vara förskrivare är inget yrke. Istället är det personer inom olika yrkeskategorier som har rätt att prova ut och förskriva hjälpmedel. Det kan exempelvis vara en arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut, synpedagog eller logoped.

Prioriteringar

Hjälpmedel är en del av vård, behandling, habilitering och rehabilitering.

Landstinget är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Inom Stockholms län förskrivs hjälpmedel enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Vid varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras. Det finns dock vissa prioriteringsprinciper.