På prov

Hörapparater är de enda hjälpmedel som kan lämnas ut på prov innan det förskrivs.

Förskrivaren beställ hörapparaten till sin enhets lokala hjälpmedelsförråd och registrerar därefter i Beställningsportalen "Lämna ut på prov". 

Tiden för att få prova en hörapparat kan variera från fall till fall men en riktlinjer är att hörapparaten ska förskrivas alternativt återlämnas inom 30 dagar.