Skriv ut den här sidan

Överenskommelse med Storsthlm

Ansvarsfördelningen av kostnaden för hjälpmedel regleras i en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet i Stockholms län.

Synhjälpmedel omfattas inte av detta avtal.

För att underlätta för dig som förskriver hjälpmedel har KommSyn Stockholm gjort en sammanställning av de hjälpmedel som kommunen och privata vårdgivare har kostnadsansvar för.