Hörselhjälpmedel med särskilda beställningsrutiner

Nedan hittar du rutiner för beställning av öroninsats och i örat apparat.

Beställning av öroninsats

Förskrivning av öroninsats görs alltid direkt till en patient i Beställningsportalen. Ange förskrivarens adress som leveransadress.

KommSyn Stockholm skickar ett inköpsunderlag till leverantören, inklusive de kommentarer som förskrivaren lämnat i Beställningsportalen.

Förskrivaren skickar avtryck direkt till tillverkaren HearU. Märk avtrycket med det referennummer som skapas i Beställningsportalen i samband med förskrivningen. Observera att inga personuppgifter får skickas till leverantören!

HearU skickar därefter den färdiga öroninsatsen och förskrivningens referensnummer, tillbaka till förskrivaren.

 

Beställning av i örat apparat till lokalt hjälpmedelsförråd

Förskrivaren gör ett avtryck av patientens öra.

Därefter ska förskrivaren göra en beställning till lokalt hjälpmedelsförråd i Beställningsportalen. Avtrycket och Beställningsportalens referensnummer skickar förskrivaren sedan till leverantör. 

Leverantören kommer i nästa steg skicka den färdiga hörapparaten till KommSyn Stockholm för registrering. KommSyn Stockholm skickar sedan produkten vidare till förskrivaren, på följesedeln finns den leveranskommentar som förskrivaren angett vid beställning.

Förskrivare registrerar hörapparat enligt rutin På prov på patient.

Justering av i örat apparat under utprovning

Under på prov-tiden ska förskrivaren skicka hörapparaten direkt till leverantör för justering. Använd blankett som finns på Svensk hörsels hemsida. Blanketten ska endast användas för skaljusteringar under utprovningsperioden.

Efter att hörapparaten blivit förskriven, sker all justering av leverantör efter kontakt med KommSyn Stockholm.