Enstaka ärende

Om ordinarie hjälpmedelssortiment är provat och bedöms inte fylla brukarens behov, finns det möjlighet att förskriva ett hjälpmedel utanför sortiment.

Enstaka ärende innebär att brukaren har rätt till ett hjälpmedel enligt regelverket Hjälpmedelsguiden. För att behov av hjälpmedel utanför ordinarie hjälpmedelssortiment ska tillgodoses ska angelägenhet/konsekvens bedömas som mycket stor av förskrivaren. Förskrivning av hjälpmedel utanför ordinarie sortiment hanteras som ett enstaka ärende och kräver en särskild ansökan, se blankett.

Ansökan ska skickas till KommSyn Stockholm för handläggning. När ansökan blivit godkänd kommer du som förskrivare få ett meddelande från konsulent att hjälpmedlet finns att förskriva i Beställningsportalen. Skriv namnet på den konsulent som du haft kontakt med, som kommentar till KommSyn Stockholm. När beställningen är gjort kommer den handläggas och hjälpmedlet kommer åter att avpubliceras från Beställningsportalen.

För vissa hjälpmedel gäller särskild rutin för ansökan

  • Hörapparater som beställs till lokalt hjälpmedelsförråd och som lämnas ut på prov ska ansökas om via blanketten, men information om patientuppgifter ska utelämnas. Blanketten ska epostas till hjmskommsynkonsulent.slso@sll.se
  • Hörseltekniska hjälpmedel ska ansökas om via blanketten med ifyllda patientuppgifter. Ansökan ska faxas eller postas till KommSyn Stockholm.