Förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där patienten själv är delaktig. 

Förskrivningsprocessen 

Alla som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen samt vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva hjälpmedel. 

Besök Hjälpmedelsguiden (Vårdgivarguiden) för mer information om regelverket vid förskrivning av hjälpmedel. 

Beställningsportalen

Beställning/förskrivning av hjälpmedel görs av förskrivaren i Beställningsportalen. 

I Beställningsportalen hittar du KommSyn Stockholms sortiment under två olika hjälpmedelsområden. Majoriteten av vårt sortiment kan beställas under hjälpmedelsområdet: "Kommunikation-, kognition-, databaserade synhjälpmedel".

En del av sortimentet såsom enklare synhjälpmedel, omgivningskontroll, närlarm och manöverkontakter beställs under hjälpmedelsområdet: "ADL, förflyttning, decubitus, larm m.m". 

Webbutbildning

Vi har skapat en webbutbildning där du som förskrivare kan läsa mer om hur du beställer hjälpmedel och vilket stöd du kan få. Webbutbildningen hittar du under rubriken Utbildning på vår hemsida. 

Bashjälpmedelsförråd/ Lokalt hjälpmedelsförråd

Vid behov av hjälpmedel och tillbehör som inte ingår i bashjälpmedelsförrådet kan enheten ansöka om ett lokalt hjälpmedelsförråd.

Felfällning

För att kunna leverera rätt artiklar i rätt tid felfäller vi de beställningar som vi inte kan handlägga av olika skäl. 

Anpassning och specialanpassning

Vi utför anpassningar på våra hjälpmedel. Ibland täcker inte en anpassning brukarens behov vilket kan leda till att en tekniker utför en så kallad specialanpassning. 

För vissa hörselhjälpmedel finns särskilda rutiner

Hörselhjälpmedel där det görs ett avtryck av örat för att skapa ett hörselhjälpmedel har särskilda rutiner för beställning.

Asylsökande eller papperslös/utan tillstånd

Särskilda regler gäller för förskrivning av hjälpmedel till asylsökande och personer papperslösa/utan tillstånd.

Byta Beställningsportal