Skyddad identitet

Beställ via pappersblankett

Vid beställning av hjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter rekommenderar KommSyn Stockholm att pappersblanketten "Beställning av personbundet hjälpmedel" används.

När du fyller i blanketten 

Ange patientens personnummer i blanketten men skriv "Skyddad identitet" i rutan för patientens namn. Kryss i leveransadress till förskrivaren. 

Skicka post eller fax

Blanketten ska skickas per post eller fax till KommSyn Stockholm. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post eller Take Care.