Förskrivning till patient med skyddad ID

Använd pappersblankett

Vid beställning av hjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter ska pappersblanketten "Beställning av personbundet hjälpmedel" användas. Du kan därefter välja att posta eller faxa blanketten.

Av sekretesskäl ska blanketten ej skickas med e-post eller via Take Care. Fyll inte i patientens personnummer på blanketten utan skriv "Skyddad ID" i rutan för patientens namn.  

Om du ska faxa blanketten

  1. Ring 08-123 476 61 eller 08-123 476 62.
  2. Berätta att ett fax kommer att skickas. Den som svarar ger dig faxnumret.
  3. Ange patientens personnummer.
  4. Ring igen för att få en bekräftelse om att faxet har kommit fram.

Om du ska posta blanketten

  1. Posta blanketten till: Patientsäkerhetshandläggare, Box 139, 125 23 Älvsjö.
  2. Ring 08-123 476 61 eller 08-123 476 62 och ange patientens personnummer. 

Leverans

Ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen. Vid beställning av skrymmande hjälpmedel som ska levereras direkt hem till patienten ska detta skrivas som en kommentar i beställningen. Skriv inte patientens adress i beställningen! Vi kommer istället att ringa dig som förskrivare så att du kan lämna patientens kontaktuppgifter.

Var noga med att ge oss kontaktuppgifter till dig som förskrivare så att vi enkelt kan nå dig. Vid leverans kommer vi att kontakta patienten för att få en adress dit hjälpmedlet ska levereras. 

Vid frågor

Vid frågor om skyddad ID ringer du patientsäkerhetshandläggaren på telefonnummer: 08-123 476 20 alternativt e-post: hjmspatsak.slso@sll.se