Överenskommelse med Storsthlm

Ansvarsfördelningen av kostnaden för hjälpmedel regleras i en överenskommelse mellan Region Stockholm och Kommunförbundet i Stockholms län.

Hyra av hjälpmedel till kommun och privata vårdgivare

Från 1 september 2020 kommer Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet inte längre erbjuda möjligheten att köpa eller hyra hjälpmedel som kommunerna i Stockholms län har kostnadsansvar för. 

Synhjälpmedel omfattas inte av detta avtal.

För att underlätta för dig som förskriver hjälpmedel har KommSyn Stockholm gjort en sammanställning av de hjälpmedel som kommunen och privata vårdgivare har kostnadsansvar för.