Asylsökande eller papperslös/utan tillstånd

För att få hjälpmedel och tillhörande tjänster behöver alla asylsökande uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett intyg från Migrationsverket, så kallat asylkvitto, om att asylansökan nyligen är inlämnad. Asylkvittot får inte vara äldre än 14 dagar.

Om patienten inte kan uppvisa LMA-kort eller asylkvitto trots att hen uppger sig vara asylsökande, behöver du som förskrivare kontrollera med Migrationsverket innan förskrivning.

I samband med subventionerad hälso- och sjukvård kan patienter utan tillstånd ha rätt till nödvändiga hjälpmedel. Hjälpmedel är alltid avgiftsfria för personer utan tillstånd.

I Hjälpmedelsguiden beskrivs gällande regelverk samt kontaktvägar när det finns frågor om patientgruppen.