Var och hur återlämnar jag?

Förskrivna hjälpmedel är ett lån från landstinget och ska lämnas tillbaka när behovet inte längre kvarstår. Hjälpmedlen ska återlämnas väl rengjorda. Vissa av de återlämnade hjälpmedlen rekonditioneras av oss till nyskick och kan sedan användas igen av andra patienter.

Post eller hämtning av hjälpmedel

Mindre hjälpmedel ska återlämnas per post. Skrymmande hjälpmedel kan vi hämta från förskrivande enhet samt direkt från patienten. 

Återlämning vid dödsfall

Vid händelse av dödsfall ska förskrivna hjälpmedel lämnas tillbaka till KommSyn Stockholm inom 20 arbetsdagar. Vi önskar därför besked när behovet av hjälpmedlet upphör och en hämtning ska göras. Brev om återlämning skickas till folkbokföringsadressen.

För hämtning ska förskrivaren skicka en arbetsorder via Beställningsportalen och fästa en kopia av arbetsordern på hjälpmedlet.