Återlämna Handi5 SW och Handikalender för iOS

KommSyn Stockholm rekonditionerar Handi5 SW och Handikalender för iOS.

Avregistrering görs av förskrivare via arbetsorder där avregistrering (ej hämtning) ska bockas för. Programvaran på brukarens smartphone/platta samt brukarens eventuella Myabilia-konto ska raderas.