Lathundar Lärtorget

Använd lathundarna på denna sida när du ska skapa ett konto. Välj lathund efter din typ av anställning.

Skapa konto

Det är extra viktigt att du som har en anställning utanför Region Stockholm följer aktuell lathund då du skapar dig ett konto i samband med din första kursanmälan. Observera kraven för den e-postadress som kopplas till ditt konto.

Följs inte kraven kommer du att få framtida problem med ditt konto.