Kompression workshop

  • 2022-12-06

  • 13 - 15

  • Förbrukningshjälpmedel i hemmets lokaler i Solna

Detta utbildningstillfälle är en workshop och en uppföljning av tidigare workshop om standardprodukter.

Innehåll

Du kommer att få träffa leverantörer, kollegor och hjälpmedelskonsulent från FHH. Detta ger dig möjlighet att se produktdemonstration, ha erfarenhetsutbyte och möjlighet att ställa frågor. 

Målgrupp

Denna workshop vänder sig till dig som arbetar som lymfterapeut. Du har förskrivningsrätt för kompressionsartiklar och du föskriver eller kommer förskriva kompressionsmaterial inom Region Stockholm. 

Föreläsare

Christina Snöbohm och Lovisa Johansson, sortimentsansvariga hjälpmedelskonsulenter

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats och kontaktuppgifter. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

FHH förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare.