Kommunikationsprogram Grid 3

  • 2022-11-09

  • 8.30 - 11.30

  • KommSyn Stockholms utbildningslokaler

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om färdiga anpassningar i programvaran Grid 3. Du ska även kunna redigera i de befintliga anpassningarna och kunna skapa egna anpassningar utifrån patientens behov.

Innehåll

  • Genomgång av programvaran Grid 3 (anpassningar för symbolbaserad och textbaserad kommunikation.
  • Presentation av färdiga anpassningar, redigering och skapande av nya anpassningar.
  • I mån av tid ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som arbetsterapeut eller logoped. 

För att kunna delta ska du ha förskrivningsrätt av kommunikationshjälpmedel. Du ska även ha grundläggande kunskaper i användandet av Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen. Vi rekommenderar att du går utbildningen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden om du inte redan har gått den.

Föreläsare

Agnes Fogelberg och Mirja Schill, hjälpmedelskonsulenter på KommSyn Stockholm.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats och kontaktuppgifter. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

KommSyn Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare.