Kognitionshjälpmedel

  • 2022-09-28

  • 9 - 12

  • KommSyn Stockholms utbildningslokaler

Utbildningen ger dig ökad teoretisk och praktisk kunskap gällande förskrivningsbara kognitionshjälpmedel för att kunna möta patientens behov av planerings- och minnesstöd i vardagen.

Innehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av förskrivningsbara kognitionshjälpmedel (exklusive elektroniska kalenderlicenser, Handi One och MEMOplanner som har ett eget utbildningstillfälle).

Observera att inga elektroniska avancerade kalendrar, appar eller programvara tas upp vid detta tillfälle.  

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är arbetsterapeut eller logoped. 

För att kunna delta ska du ha förskrivningsrätt för kognitionshjälpmedel. Du ska även ha grundläggande kunskap i användningen av Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Vi rekommenderar att du har gått utbildningen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. 

Föreläsare

Ann-Sofie Eriksson, Henrik Hasselberg och Gustav Hildenborg, hjälpmedelskonsulenter på KommSyn Stockholm

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri.

Anmälan

Efter anmälan skickas ett automatiskt e-postmeddelande med information om plats och kontaktuppgifter. Informationen skickas till den e-postadress som du angett i formuläret.  

KommSyn Stockholm förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare.