Nutrition

  • 2022-05-17

  • 9 - 11

  • Distansutbildning via Teams

Utbildningen ger en vägledning och förståelse för hur Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen ska användas vid förskrivning av nutritionshjälpmedel. Genomgång av förskrivningsbart sortiment inom nutrition.

Länk till utbildningen

Du som inte har anmält dig i förväg kan ändå vara med på föreläsningen. Klicka här för att ansluta till föreläsningen via Microsoft Teams, 17 maj kl. 9-11.

Innehåll

  • Genomgång av nutritionssortimentet.
  • Hitta i och tolka Hjälpmedelsguiden.
  • Praktiska tips vid förskrivning i Beställningsportalen.
  • Möjlighet att ställa frågor och chans till kollegialt erfarenhetsutbyte.
  • Presentation av Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) och hur verksamheten kan hjälpa förskrivare i det dagliga arbetet.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är distriktssköterska, dietist eller läkare.

Om du saknar kompetens för att förskriva nutritionsprodukter kan du gå vidareutbildningen Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt via Akademiskt primärvårdscentrum.

För att gå utbildningen ska du ha förskrivningsrätt av nutritionshjälpmedel och du förskriver redan eller kommer förskriva nutritionshjälpmedel i Region Stockholm. Du ska även ha en personlig inloggning till Beställningsportalen.

Föreläsare

Carina Törnqvist, sortimentsansvarig hjälpmedelskonsulent på FHH. 

Distansutbildning

Detta är en distansutbildning via Microsoft Teams. Du behöver ha följande för att kunna delta:

  • Dator kopplad till ett nätverk.
  • Högtalare/hörlurar och mikrofon.

Länk till utbildningstillfället skickas via e-post ca en vecka före kursstart.

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. 

Anmälan

Anmälan görs i Lärtorget. FHH förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.