Listen

Kurskatalog

Filtrera

Filtrering

Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet
Återställ
Arbetsterapeut
Diabetessköterska
Audionom
Dietist
Distriktssköterska
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Logoped
Lymfterapeut
Läkare
Sjuksköterska
Återställ
Alternativa styrsätt
Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden
Diabeteshjälpmedel
Elrullstolar
Fjärrstyrning
Förband- och sjukvårdsmaterial
Hörselhjälpmedel
Inkontinenshjälpmedel
Kognitionshjälpmedel
Kommunikationshjälpmedel
Kompressionsmaterial
Lyftselar
Madrasser
Manuella rullstolar
Nutritionsprodukter
Närlarm
Sittdynor
Vagnar för barn
Återställ
Digital utbildning
Fysisk utbildning
Öppet hus
Återställ

2023-02-13

13.30 - 15.30

Distansutbildning via Teams

Webbkurs

Denna utbildning riktar sig till dig som förskriver hjälpmedel inom diabetes, inkontinens, sår och annat sjukvårdsmaterial, nutrition och kompression. Du får vägledning och förståelse för hur Hjälpmedelsguiden ska tolkas och användas i det dagliga arbetet och hur Beställningsportalen ska användas vid förskrivning av ovannämnda hjälpmedel. Dessa hjälpmedel förskriver du från vår verksamhet Förbrukningshjälpmedel i Hemmet ( FHH)

Se mer

2023-02-16, Flera tillfällen

8.30 - 12

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap om inställningar och justeringsmöjligheter på allroundrullstolen Cross 5 och 6.

Se mer

2023-02-16, Flera tillfällen

13 - 16.30

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap om inställningar och justeringsmöjligheter på allroundrullstolen Cross 5 och 6.

Se mer

2023-02-21

13.30 - 14.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

I denna utbildning ger vi dig verktygen för att kunna spara tid och göra rätt från början när du förskriver kompressionsmaterial.

Se mer

2023-02-22

8.30 - 12.30

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Efter genomgången kurs kommer du ha fördjupad kunskap om lyftselar och tillbehör samt veta vilken lyftsele som passar patientens behov.

Se mer

2023-02-23, Flera tillfällen

8 - 9

Distansutbildning via Microsoft Teams

Webbkurs

Detta är ett webbinarium/digitalt öppet hus som kommer att hållas sista torsdagen i varje månad, kl. 8.00-9.00. Innehållet styrs av dina frågor om sortimentet kommunikationshjälpmedel.

Se mer

2023-03-07

9.30 - 11

Distansutbildning via Microsoft Teams

Utbildningen ger dig ökad teoretisk kunskap gällande de olika kategorierna förskrivningsbara antidecubitusmadrasser. Du lär dig alla de steg som ingår i förskrivningen och hur du ska välja och förskriva lämpligast madrass utifrån din patients behov och förutsättningar.

Se mer

2023-03-07

14 - 15.30

Distansutbildning via Microsoft Teams

Utbildningen ger dig ökad teoretisk kunskap gällande de olika kategorierna förskrivningsbara antidecubitusmadrasser. Du lär dig alla de steg som ingår i förskrivningen och hur du ska välja och förskriva lämpligast madrass utifrån din patients behov och förutsättningar.

Se mer

2023-03-09

8 - 11

Hjälpmedel Stockholms utbildningslokaler på Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Vid denna minimässa/frukostvisning kommer fyra av Hjälpmedels Stockholms leverantörer finnas på plats med ett litet urval av sina produkter. Här får du chans att veta mer om några nyheter och funktioner från, Directhealthcaregrop Mercado Panthera och Permobil. Du väljer själv när och hur mycket du deltar under denna förmiddag samt bjuds på frukost.

Se mer

2023-03-13, Flera tillfällen

13.30 - 15.30

SLSO utbildningslokaler på Torsplan, Solnavägen 1 E, Stockholm

Kurstillfället ger dig möjlighet att förbättra dina grundkunskaper inom sårvård med hjälp av vår gästföreläsare. Du får även tips och råd för att kunna hantera förenkla processen från förskrivning till leverans inom området förband och annat sjukvårdsmaterial

Se mer

1/4