Förskrivarutbildningar

För att upprätthålla förskrivarnas kompetens angående hjälpmedel erbjuds regelbundna utbildningar i det förskrivningsbara hjälpmedelssortimentet.

Kurskatalog

Utbildningarna har fokus på enskilda produktområden. På denna sida hittar du kurskatalogen för samtliga hjälpmedelsverksamheter. Vi erbjuder både fysiska och digitala kurstillfällen. 

Utbildningarna publiceras terminsvis och tillfällen som redan har passerat är ej synliga eller sökbara. I nuläget finns kurserna även i Lärtorgets publika kurskatalog. Du hittar lättast en kurs i kurskatalogen genom att välja/filtrera Område: Hjälpmedel.

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller. 
  • Beställning av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Förbrukningshjälpmedel i hemmet, Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm eller Medicinteknisk apparatur i hemmet. 
  • För kurser hos Hjälpmedel Stockholm och KommSyn Stockholm ska du ha grundläggande kunskap i hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Vi rekommenderar att du har gått grundkursen "Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden" som erbjuds en gång per termin. 

Anmälan 

Vårterminen 2022 sker anmälan i Lärtorget. Om du har en anställning hos privat vårdgivare eller i kommun krävs personligt konto för att kunna genomföra anmälan. Har du inget konto finns lathund till hjälp. Ett nytt och förhoppningsvis smidigare system för anmälan kommer finnas inför höstterminens kurser när vi öppnar upp för anmälan 1 juni. 

Vid behov av att få hjälp med manuell anmälan, vänligen skicka e-post till: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se. Detsamma gäller om du är intresserad av platser som finns kvar då anmälan är stängd.  

Bekräftelse

Vid anmälan får du en automatisk bekräftelse att du har fått en plats alternativt information om att du köar för en plats. 

Avanmälan

Vid behov kan du själv avanmäla dig i Lärtorget. Om du det är mindre än en vecka till kurstillfället tas avanmälan emot via e-post till: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se

Kostnad

Alla våra utbildningar är kostnadsfria för dig som förskrivare.

Skräddarsydda utbildningar

Har du några specifika önskningar om utbildning och information är du välkommen att höra av dig.