Information om våra utbildningar

Som en del av att upprätthålla förskrivarnas kompetens angående hjälpmedel, erbjuder vi regelbundet utbildning i vårt förskrivningsbara hjälpmedelssortiment. Utbildningarna vänder sig till dig som har förskrivningsrätt och beställer hjälpmedel från Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och/eller Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH).

Kursutbud

Kursutbudet presenteras terminsvis (slutet av maj respektive slutet av november).

På denna sida hittar du en sammanställning av hjälpmedelsverksamheternas aktuella kursutbud. Kurserna har fokus på enskilda produktområden och bygger på att du har grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Vår kurs "Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden" rekommenderas därför som en grundkurs för samtliga förskrivare.  

I dagsläget erbjuder Medicinteknisk apparatur i hemmet endast utbildning gällande regelverk och rutiner- "Hjälpmedelsguiden och Beställningsportalen".

Kostnad

Alla våra utbildningar är kostnadsfria för dig som förskrivare. 

Information och anmälan i Lärtorget

Samtliga kommande förskrivarutbildningar denna termin går att söka och anmäla sig till i Lärtorget. I Lärtorget hittar du också mer information om kursernas innehåll. 

Lathundar för hur du använder Lärtorget hittar du längre ned på denna sida. Välj den lathund som stämmer för din typ av anställnig. I lathunden framgår bland annat hur du som har din anställning utanför Region Stockholm, skapar dig ett konto vid din första kursanmälan.

Alla våra förskrivarutbildningar har kursbenämningar som börjar med texten Hjms Förskrivarutbildning. Du hittar lättast din kurs i kurskatalogen genom att välja/filtrera din Målgrupp och Område Hjälpmedel. 

Bekräftelse

Du kommer att få en automatisk bekräftelse till anmäld kurs. Anmälningar tas emot via Lärtorget fram till ca 14 dagar före aktuellt kurstillfälle. Om platser finns kvar inom 14 dagar från kurstillfället kan du anmäla intresse via hjmsutbildning.slso@sll.se.

Avanmälan

Om du har fått förhinder kan du avanmäla dig från kursen direkt i Lärtorget fram till 14 dagar för kurstillfället. Inom 14 dagar från kurstillfället sker avanmälan via hjmsutbildning.slso@sll.se

Ha aktuella uppgifter på ditt konto i Lärtorget

Observera att din anmälan är kopplad till den e-postadressen som används för ditt konto. Kommande utskick gällande kurstillfället skickas till denna. Får du en ny e-postadress kan ditt konto behöva uppdateras med aktuella uppgifter. Har du pågående anmälan behöver dina nya kontaktuppgifter meddelas genom e-post till hjmsutbildning.slso@sll.se

Skräddarsydda utbildningar

Har du några specifika önskningar om utbildning och information är du välkommen att höra av dig till oss. Vi har större möjligheter än tidigare att tillgodose enskilda behov hos förskrivare, patienter, nätverk mfl, angående kunskapsspridning om hjälpmedel.