Ledning KommSyn Stockholm

Viktoria Edefur

Verksamhetschef Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet

Johanna Åstenius Näslund

Enhetschef KommSyn

Annemone Kyllengård

Enhetschef kundenheten

Eva Wijk

Enhetschef Verksamhetsstöd

Jorma Taavitsainen

Enhetschef lager och transport