Egenansvarsprodukter/försäljning av hjälpmedel

Egenansvarsprodukter kallas de konsumentprodukter som patienten själv bekostar. 

Konsumentprodukter som kan kompensera för funktionsnedsättningen och som går att införskaffa i öppna handeln och som normalt finns i hemmen betraktas ofta som egenansvar. 

Vårt uppdrag innebär bland annat att vi ska kunna ge information om lämpliga egenansvarsprodukter och utbilda förskrivare, patienter och nätverk i hantering av dessa. 

I våra utprovningsrum har vi ett begränsat antal egenansvarsprodukter för demonstration. 

Vi erbjuder ej försäljning av hjälpmedel.