Vi ska bygga om!

2019-03-19: Den 8 april kommer vi att påbörja en mindre ombyggnation i våra lokaler på Bergtallsvägen 10.

Hur påverkar detta mig som besökare? 

  • Under byggperioden kommer det att förekomma arbeten som kan innebära höga ljudvolymer. Byggentreprenören kommer att försöka förlägga dessa arbeten på tider då vi har få besökare (tidig morgon, sen eftermiddag). 

  • Vårt väntrum kommer att byggas om och ytterligare en toalett kommer att installeras. Vi kommer därför att ha ett tillfälligt väntrum en period. Följ skyltar med instruktioner om var du exempelvis hittar närmsta toalett.

  • Vi har två utprovningsrum som används för tyngdtäckesutprovningar. Dessa ska byggas om och kommer därför inte att kunna bokas för egna utprovningar av förskrivare. Så fort de åter är bokningsbara kommer vi att informera om detta. 

  • Vår verksamhet fortgår i övrigt som vanligt. 


Hur länge pågår ombyggnationen? 

Målsättningen är att ombyggnationen är klar strax före midsommarhelgen.