Förskrivarutbildningar inställda

2020-04-01: Med hänsyn tagen till rådande omständigheter ställer vi in alla förskrivarutbildningar under vårterminen 2020.