Till Nilbilds kunder

Som ett led i att värna om vår natur och förhindra onödiga koldioxidutsläpp, så kommer Nilbild AB från och med den 5:e december 2022 att skicka försändelser/beställningar när dessa uppnått en viss mängd. Utskick/frakt av enstaka beställningar kommer ej att ske från och med detta datum.

Detta kan komma att leda till en ökad leveranstid på upp till 20 dagar från Ert beställningsdatum.

Detta kan också betyda att er beställning levereras inom några dagar beroende på försändelsemängden vid ert beställningsdatum