Tekniska problem i Beställningsportalen är åtgärdade

2021-02-24: I samband med en uppdatering av Beställningsportalen har tidigare problem med att kunna återlämna bashjälpmedel i Beställningsportalen åtgärdats.

Publicerad 2021-02-24