Säkerhetsmeddelande gällande elektroniska kalendern Premium Comai

2017-06-22: Den elektroniska kalendern fungerar inte på grund av dataintrång, men ingen data från databasen har kommit i orätta händer. Produkter som påverkas av säkerhetsmeddelande är Premium Comai med artikelnumren premiumcomai1102 och mobilpremium1101.

Artklarna premiumcomai1102 och mobilpremium1101 utgår från KommSyn Stockholms hjälpmedelssortiment med omedelbar verkan.

Comai erbjuder artikeln Hållkoll som ersättning, men KommSyn Stockholm har det inte som förskrivningsbar produkt i sitt sortiment. Därför rekommenderas alla förskrivare att ta kontakt med sina patienter som har en av de berörda produkterna, för att göra en ny bedömning och eventuell förskrivning.

Säkerhetsmeddelande från Comai