Förändring av patientavgifter

2022-03-29: Från 1 april 2022 införs nya patientavgifter inom Region Stockholm. På KommSyn Stockholm ändras avgiften för patientbesök utan förskrivare.

Ny avgift från 1 april

Avgiften för besök utan förskrivare vid inträning och utbildning av hjälpmedel eller egenansvarsprodukter ändras från 100kr till 250kr.

Mer information

Läs mer om de nya patientavgifterna i Vårdgivarguiden eller 1177.se.

Publicerad 2022-03-29