Memoplanner Generation 4

Då Memoplanner beställs från KommSyn och du som förskrivare erhåller ett rekonditionerat exemplar av Memoplanner Large 3 eller en ny Memoplanner Medium 4 så medföljer inte licensnyckeln utskriven längre.

Läs i Bruksanvisningen för generation 4 i kapitel 9 om hur du får fram den registrerade licensnyckeln som är knuten till din apparat. De nya apparaterna blir spårbara via serienummer istället. 

Obs: Du kan precis som tidigare, få fram licensnyckeln och dess giltighetstid genom att logga in på hemsidan www.myabilia.com/login.  I menyrad väljs: kugghjulet/ min profil/ licenser