Leveransförsening

2022-01-19: Leverantör Komikapp har leveransförseningar som påverkar Mini Symbolix planeringskalender 35x33 cm färg.

KommSyn Stockholm kommer att leverera denna produkt så snart den kommit till vårt lager. 

Publicerad 2022-01-19